Regulamentul privind procedura de Televoting în cadrul concursului „Eurovision Song Contest 2020” Finala Naţională

  1. Dispoziții generale

1.1. Regulamentul privind procedura de Televoting în cadrul concursului „Eurovision Song Contest 2020” Finala Naţională (în continuare Regulament) este elaborat în baza Regulamentului privind desfășurarea selecţiei naţionale și desemnarea reprezentantului Republicii Moldova la Concursul Internaţional Eurovision 2020.

1.2. Prezentul regulament stabilește procedura de votare prin „SMS Voting” și „IVR Voting” (în continuare Televoting) realizată în cadrul concursului „Eurovision Song Contest 2020” Finala Naţională (în continuare Concurs).

1.3. Prevederile prezentul regulament sunt valabile doar pentru Finala Națională ”Eurovision Song Contest 2020” care va avea loc la data de 29 februarie 2020.

  1. Definiţii şi termeni

În sensul prezentului regulament vor fi utilizate următoarele definiţii şi termeni:

2.1. „SMS Voting” – vot acordat concurenților participanți la Concurs, exprimat prin SMS-ul expediat la numerele dedicate pentru Televoting.

2.2. „IVR Voting” – vot acordat concurenților participanți la Concurs, exprimat prin apel telefonic efectuat la numerele dedicate pentru Televoting.

2.3. „Abonat” – persoana fizică care a expediat cel puţin un SMS sau a efectuat un apel telefonic la numerele dedicate pentru Televoting.

2.4. „SMS notificare” –  notificarea expediată în adresa abonatului participant la SMS Voting care confirmă că votul a fost acceptat.

2.5. „Notificare vocală” – notificarea de răspuns în adresa abonatului participant la IVR Voting care confirmă că votul a fost acceptat.

2.6. „Obiectul votării” – unul din cei 20 concurenți (interpreți) din cadrul Concursului.

2.7. „Numere dedicate SMS Votingului” – numerele scurte alocate de operatorii de telefonie mobilă – Orange, Moldcell, Unite şi care oferă posibilitatea de a organiza procesul de votare prin intermediul SMS. Seria de numere scurte dedicate pentru SMS Voting din cadrul Concursului sunt de la 99901 până la 99920 inclusiv șicare vor fi atribuiți concurențelor la Concurs conform numărului de ordine de evaluareîn scenă.

2.8. „Numere dedicate IVR Votingului in rețeaua de telefonie mobilă” – numerele scurte alocate de Operatorii de telefonie mobilă– Orange, Moldcell, Unite şi care oferă posibilitatea de a organiza procesul de votare prin intermediul apelurilor telefonice. Seria de numere scurte dedicate pentru IVR Voting în cadrul Concursul vor fi de la 99901 până la 99920 inclusiv șicare vor fi atribuite concurenților la Concurs, conform numărului de ordine de evoluarescenică.

2.9. „Numere dedicate IVR Votingului în reţeaua de telefonie fixă” – numerele alocate de operatorul de telefonie fixă– Moldtelecom şi care oferă posibilitatea de a organiza procesul de votare prin intermediul apelurilor telefonice în rețeaua de telefonie fixă. Seria de numere dedicate pentru IVR Voting în cadrul Concursului sunt de la 090099901 până la 090099920 inclusiv și care vor fi atribuite concurenților la Concurs conform numărului de ordine de evaluareîn scenă.

2.10. Concurs – selecția naţională pentru desemnarea reprezentantului Republicii Moldova la Concursul International Eurovision 2020 organizată de Instituția Publică Compania „Teleradio Moldova” (în continuare Companie), formată dintr-un concert, difuzat în direct la posturile TV Moldova 1, Radio Moldova Actualități, Radio Moldova Tineret, Radio Moldova Muzical, în regim interactiv pe site-ul www.trm.md și alte platforme on-line de difuzare.

  1. Procedura de vot

3.1. Procedura de votare va fi realizată de către Integrator.

3.2. Abonații sunt în drept să voteze pentru oricare participant inclus la Concurs.

3.3. Accesul la votare în cadrul Concursului este disponibil pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

3.4. Liniile telefonice destinate votării se vor deschide după finalizarea tuturor evoluărilor scenice ale concurenților participanți la Concurs.

3.5. Începutul votării se va declanșa la anunțarea semnalului ”START TELEVOT” de către moderatorii Concertului televizat și va înceta la semnalul „STOP TELEVOT”. Intervalul de timp acordat Televotingului va fi de 20 minute.

3.6. În perioada de timp între anunțarea „START TELEVOT” și „STOP TELEVOT”, se acceptă doar un SMS și un apel telefonic de pe un număr de telefon expediat/efectuat la numerele dedicate.

3.7. Un SMS expediat sau un apel telefonic efectuat la numerele dedicate Televotingului oferă „Obiectului votării” un vot.

3.8. Tariful aplicat unui SMS/Apel telefonic expediat/efectuat de către Abonat la numerele dedicate Televotingului constituie 10 lei (inclusiv TVA).

3.9. Imediat după anunțarea semnalului „STOP TELEVOT” liniile de telefon destinate Televotingului în rețelele de telefonie mobilă vor fi închise. Din motive tehnice liniile de telefon destinate Televotingului în rețeaua de telefonie fixă nu vor fi închise imediat după anunțarea semnalului „STOP TELEVOT”, iar orice apel efectuat la numerele respective după semnalul „STOP TELEVOT” va fi taxat conform tarifului setat pentru votare.

3.10. După exprimarea votului prin intermediul SMS-lui la unul din numerele de telefon destinate Televotingului, abonatului îi va fi expediat un mesaj cu următorul conținut:

Ro: “Vot primit! Toate SMS sunt taxate! Doar primul SMS, efectuat de pe numărul dvs. se considera valabil.”

Ru: „Vash sms prineat! Vse sms platnye. Vnimanie, toliko pervyi sms otpravlenyi s vashego nomera budet uchityvatsea pri podsceote golosov.”

3.11. După exprimarea votului prin intermediul apelului efectuat la unul din numerele de telefon destinate votării abonatul va vi notificat vocal:

Ro: “Vot primit! Toate apelurile sunt taxate! Doar primul apel efectuat de pe numărul dvs. se considera valabil.”

Ru: „Vash golos prineat! Vse zvonki platnye. Vnimanie, toliko pervyi zvonok  s vashego nomera budet uchityvatsea pri podsceote golosov.”

3.12. În perioada de timp acordată Televotingului vor fi acceptate și înregistrate în beneficiul „Obiectului Votării” doar primul SMS expediat sau primul apel telefonic efectuat de la același număr de telefon.

3.13. „Obiectul votării” care a acumulat numărul maximal de voturi în intervalul de timp dintre „START TELEVOT” și „STOP TELEVOT” va fi declarat învingător al Televotingului.

3.14. Pentru a putea participa la votare, la momentul expedierii SMS-lui sau efectuării apelului telefonic, abonatul trebuie să dispună de mijloace bănești suficiente în cont, pentru achitarea serviciului, conform tarifului indicat la pct. 3.8.

  1. Limitarea responsabilității

4.1. Operatorii de telefonie mobilă și fixă, Compania și Integratorul nu poartă răspundere pentru conținutul SMS-urilor expediate/apelurilor telefonice efectuate de către abonați, responsabilitatea fiind atribuită în exclusivitate acestora.

4.2.Operatorii de telefonie mobilă și fixă nu poartă răspundere față de persoanele terțe pentru organizarea procesului de votare și nu oferă informație privind procedura de Televoting.

4.3. Operatorii de telefonie mobilă și fixă oferă posibilitatea votării exclusiv în rețeaua să și în limita mijloacelor bănești disponibile în contul abonatului.

4.4. Operatorii de telefonie mobilă și fixă atenționează abonații despre faptul că procesarea SMS-urilor sau apelurilor telefonice nu este imediata și în unele cazuri poate dura până la 12 ore.

4.5. Operatorii de telefonie mobilă și fixă nu poarta răspundere pentru veridicitatea rezultatelor Televotingului.

5. Dispoziții finale

5.1. Participarea la votare este o acțiune benevola a abonatului și nesilită de nimeni. Participând la vot abonații confirmă că sunt de acord cu toate prevederile prezentului regulament și își asumă întreaga responsabilitate și consecințele participării.

5.2. Prin participarea la vot abonatul își exprimă acordul ca operatorii de telefonie mobilă și fixă să ofere Companiei și Integratorului informația privind numărul de telefon de pe care a fost exprimat votul.

5.3. Compania va publica prezentul Regulament pe site-lui www.trm.md, www.eurovision.md 5.4. Prezentul Regulament poate fi modificat de către Compania, acestea fiind obligatorii din momentul publicării pe site-ul www.trm.md. , www.eurovision.md.